Agent

AGENT

AGENT Gclub ແມ່ນອີກໜຶ່ງທາງທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ

ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປວ່າການຫາລາຍໄດ້ຂອງນັກເດີມພັນສິຫຼິ້ນການພະນັນພຽງຢ່າງດຽວໂດຍສະເພາະ Gclub4laos ນັ້ນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ທຸກທ່ານທີ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທ່ານສາມາດສະໝັກຕົວແທນຈີຄຣັບໄດ້ງ່າຍຕື່ມພຽງແຕ່ທ່ານຕິດຕໍ່ທີມງານ ຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກບຸກຄະລາກອນມືອາຊີບຕາມຂັ້ນຕອນການສະໝັກກເອເຢັ້ນຄາສິໂນອອນໄລນ໌ທ່ານຈະໄດ້ສິດທິປະໂຫຍດດັ່ງນີ້.

 

  • ມີເວັບໄຊທ໌ຄາສິໂນໃນເຄືອ Gclub ເປັນຂອງຕົນເອງ
  • ສິໄດ້ຮັບສິດທິເປັນ Admin ເພື່ອເບິ່ງແຍງບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌ຄາສິໂນ
  • ລາຍໄດ້ຈະຖືກແບ່ງເປັນຈຳນວນເປີເຊັນຈາກສະມາຊິກຫຼິ້ນເສຍໃນເວັບເຊິ່ງການເປັນ AGENT Gclub  ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງລະບົບການຈັດການແລະບໍລິຫານທຸລະກິດໃນໂລກອອນໄລນ໌ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍັງສາມາດເອົາໄປຕໍ່ຍອດເພື່ອເປັນຫົນທາງໃນການສ້າງລາຍຮັບຈຳນວນຫຼາຍໃນອານາຄົດອີກນຳ.