register

ສະໝັກສະມາຊິກ

ສະໝັກ Gclub ແລະບໍລິການລູເລັດອອນໄລນ໌

ສຳລັບການຫຼິ້ນ Gclub ປະຈຸບັນປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮູ້ຈັກເກມພະນັນອອນໄລນ໌ນີ້ເປັນຢ່າງດີເພາະວ່າມັນເປັນວິທີການຫາເງິນ ແລະ ຫົນທາງຂອງທ່ານທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການພະນັນອອນໄລນ໌ໄດ້ງ່າຍໆ ຖ້າທ່ານຈະເຂົ້າມາສະຫມັກ Gclub ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມມ່ວນຊື່ນກັບການຫຼິ້ນຄາສິໂນອອນໄລນ໌ກັບພວກເຮົາໄດ້ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າມາມ່ວນຊື່ນກັບທາງເວັບເດິມພັນຂອງພວກເຮົາກໍ່ສາມາດປ່ຽນຄວາມທຸກໃຫ້ກາຍເປັນສຸກໃຈໄດ້ ມາຮ່ວມສະຫນຸກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫຼິ້ນພະນັນອອນໄລນ໌ກັນດີບໍ ເຊິ່ງໃນການຫລິ້ນ Gclub ນີ້ກໍ່ມີເກມຫຼາຍແບບໄວ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາຮ່ວມຄວາມມ່ວນຊື່ນແບບດຽວກັນກັບການຫຼິ້ນລູເລັບ Gclub ທີ່ປະຈຸບັນເປັນທີ່ນິຍົມເປັນຢ່າງດີທາງອອນໄລນ໌ຕອນນີ້ໃຜໆກໍ່ຮູ້ຈັກດີ

 

ໂອກາດສ້າງລາຍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງສະໝັກຈີຄັບຄາສິໂນອອນໄລນ໌ໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກ Gclub4laos ມີຂັ້ນຕອນແບບສະໝັກທີ່ງ່າຍບໍ່ຫຍຸ້ງຢາກເມື່ອສະໝັກສະມາຊິກແລ້ວໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນຳໄວ້ໃນຫນ້າເວັບໄຊທ໌

ຫຼັງຈາກທ່ານໂອນເງິນຝາກເຄຣດິດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນຳ ສະມາຊິກກໍ່ຈະໄດ້ຮັບລະຫັດສະມາຊິກ ແລະ ລະຫັດຜ່ານເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ການ“ສະໝັກສະມາຊິກ” ເລືອກຊ່ອງທາງໄດ້ດັ່ງນີ້:

 

Line@ : ໂດຍໃຊ້ວິທີ Add ID ຫຼືໃຊ້ແບບສະແກນຄິວອາໂຄດຈາກໜ້າເວັບໄຊທ໌
Call center  : ຕິດຕໍ່ເບີໂທທີ່ຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌ +8562058927649
Live chat  : ຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງດ້ານຝ່າຍຂວາທາງລຸ່ມຂອງໜ້າເວັບໄຊທ໌